KONTAKT

Obec Udiča
Obecný úrad 302
018 01 Udiča
www.obecudica.sk

IČO: 00317853

DIČ: 2020684765

Bankové spojenie:

č. účtu: 21620372/0200   VÚB, a.s.

IBAN: SK54 0200 0000 0000 2162 0372

 

 

E-mail:
obecudica@zoznam.sk
info@obecudica.sk

 

 

Základná škola s MŠ Udiča  www.zsmsudica.edupage.org      zsmsudica.webnode.sk

 

 

Vedenie obce

 

Starosta obce: Peter Chochlík

č. dverí:     2

mobil:        0905 357 792

Email:        starosta@obecudica.sk

 

Zástupca starostu: Štefan Matušík

mobil:     0905 382 764

 

 

Zamestnanci obecného úradu

 

Daniela Pupáková

 

Agenda:     Podatežňa, Evidencia obyvatežstva, Pokladňa, Poplatky - kanalizácia

č. dverí:     1

telefón:      042/438 31 74

Email:        daniela.pupakova@obecudica.sk

 

Eva Adamčíková

 

Agenda:     Poplatky za komunálny odpad, Stavebné veci, Kataster nehnutežností

č. dverí:     3

telefón:      042/438 31 91

Email:        eva.adamcikova@obecudica.sk

 

Kvetoslava Zaveráková

 

Agenda:     Účtovník

č. dverí:     4

telefón:      042/438 31 91

Email:        zaverakova@obecudica.sk

 

Eva Vysúdilová

 

Agenda:     Matrika + Overovanie, Sociálne veci, Evidencia daní z nehnutežností, Evidencia hrobových miest

č. dverí:     5

telefón:      042/438 31 90

fax:            042/438 31 90

Email:        eva.vysudilova@obecudica.sk

 

Ing. Jana Markovičová

 

Agenda:    Príprava a spracovanie projektov pre čerpanie NFP, Verejné obstarávanie, Správa webovej stránky

č. dverí:     6

telefón:     042/438 31 74

Email:        jana.markovicova@obecudica.sk

 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Alena Tršková

č. dverí:     4

Email:        kontrolor@obecudica.sk

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS