Vitajte na portáli obce UDIČA

 

 

  U?itočné odkazy:
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Anketa:
 

 
BlueBoard.cz


 Aktualizácie:

 

08.09.2017 - OZNAM - Vývoz separovaného odpadu v ?ltých kuka nádobách sa uskutoční dňa    14. 09. 2017 (štvrtok)

08.9.2017 - OZNAM - maximálne vyu?itie kapacity ?ltej nádoby na plasty

05.09.2017 - Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre vožby do VÚC v obci Udiča

24.08.2017 - OZNAM - Obecná pekáreň Lysá pod Makytou - prerušenie prevádzky

22.08.2017 - OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny v miestnej časti Prosné

21.08.2017 - Delegovanie členov do okrskových volebných komisií VÚC 2017    (vzor delegačnej listiny)

14.08.2017 - Zverejnenie zámeru Ing. Marián Vachalík strana 1   strana 2

09.08.2017 - Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnutežného majetku obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteža - Jozef Maliňák

09.08.2017 - OZNAM - Zákaz zakladania ohňa

09.08.2017 - OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny v obci Udiča

31.07.2017 - OZNAM - Vývoz separovaného odpadu v ?ltých kuka nádobách sa uskutoční dňa    04. 08. 2017 (piatok)

31.07.2017 - OZNAM o udr?iavaní vodných tokov

27.07.2017 - Výzva pre občanov - Orezanie prerastených drevín pri miestnych komunikáciach v Udiči

06.07.2017 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči zo dňa 21. 06. 2017

04.07.2017 - Návrh VZN č. 1/2017 obce Udiča k umiestňovaniu volebných plagátov kandidátov pre vožby do VÚC 2017

04.07.2017 - Vožby do VÚC - informácie pre voliča

26.06.2017 - UPOZORNENIE - kanalizácia Udiča

23.06.2017 - OZNAM - Vývoz separovaného odpadu v ?ltých kuka nádobách sa uskutoční dňa    27. 6. 2017 (utorok)

16.06.2017 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 21. 06. 2017 (streda)

09.06.2017 - OZNAM - Vývoz komunálneho odpadu sa pri zmene dodávateža uskutoční v stredu 14. 06. 2017 a nasledovne potom ka?dú druhú stredu počas celého letného obdobia

23.05.2017 - Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Udiča na obdobie 2. polroka 2017

23.05.2017 - Obec Udiča - plnenie programového rozpočtu za rok 2016

23.05.2017 - Návrh - Záverečný účet Obce Udiča za rok 2016

18.05.2017 - Oznámenie - obstarávanie územného plánu obce Udiča

17.05.2017 - OZNAM - Vývoz separovaného odpadu v ?ltých kuka nádobách sa uskutoční dňa    24. 5. 2017 (streda)

17.05.2017 - OZNAM - MUDr. Omasta neordinuje v Púchove v dňoch 18.,  19.,  25. a 26. mája 2017

16.05.2017 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči zo dňa 28. 04. 2017

03.05.2017- OZNAM - Sv. omša na Hviezde dňa 8. 5. 2017 (pondelok) o 12:00 hod.

26.04.2017 - Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnutežného majetku obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteža - pozemok Prosné - parcela KNE č. 704/2

25.04.2017 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 28. 04. 2017 (piatok)

22.04.2017 - OZNAM - Vývoz separovaného odpadu v ?ltých kuka nádobách sa uskutoční dňa 25. 4. 2017 (utorok)

20.04.2017 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči zo dňa 10. 04. 2017

12.04.2017 - OZNAM - vývoz komunálneho odpadu tento tý?deň sa uskotoční v piatok 14. 04. 2017 a potom ka?dý druhý tý?deň počas celého letného obdobia a? do 15. 10. 2017

12.04.2017 - Zverejnenie zámeru prenechania nehnutežného majetku obce Udiča do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteža (pokračovanie) - priestory ambulancie všeobecného lekára

11.04.2017 - OZNAM o prerušení dodávky elektriny v obci UDIČA v termíne 21. 04. 2017 od 8:00 do 13:30 hod. (strana 1  strana 2)

06.04.2017 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 10. 04. 2017 (pondelok)

05.04.2017 - Letisko ?ILINA - ochranné pásma (strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22)

03.04.2017- Informácia o úplnej uzávierke cesty II/507 smerom z Udiče na Púchov (Nimnicu) z dôvodu výstavby ?elezničnej trate

27.03.2017 - Vyhlásenie verejnej obchodnej sú?a?e - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnutežného majetku obce (nebytové priestory vo výmere 10 m2 - bývalá materská škola na parcele KNC č. 434/6)

22.03.2017 - Zverejnenie zámeru prenechania nehnutežného majetku obce Udiča do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteža - priestory ambulancie všeobecného lekára

21.03.2017 - Informácia verejnosti  o skončení vyvlastňovacieho konania (Rekonštrukcia ČOV Udiča II)

20.03.2017 - Zmena úradných hodín Obecného úradu v Udiči od 1. 1. 2017 (Utorok a Štvrtok - v nestránkový deň je otvorená podatežňa OÚ - p. Pupáková)

17.03.2017 - OZNAM - Vývoz separovaného odpadu v ?ltých kuka nádobách sa uskutoční dňa 28. 3. 2017 (utorok)

16.03.2017 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči zo dňa 27. 02. 2017

02.03.2017 - OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podža § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. (Výrub drevín Dolná Mariková - 9 ks Jedle)

23.02.2017 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 27. 02. 2017 (pondelok)

17.02.2017 - OZNAM - Vývoz separovaného odpadu v ?ltých kuka nádobách sa uskutoční dňa 21. 2. 2017 (utorok)

25.01.2017 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 10. 2016 do 31. 12. 2016

13.01.2017 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči zo dňa 30. 12. 2016

11.01.2017 - OZNAM MUDr. Omasta -  systém predpisovania liekov pomocou schránky vo vestibule OÚ

10.01.2017 - OZNAM kablovka - preladenie kanálov na TV prijímačoch

05.01.2017 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči zo dňa 15. 12. 2016

02.01.2017 - OZNAM - Vývoz separovaného odpadu v ?ltých kuka nádobách sa uskutoční dňa 12. 1. 2017 (štvrtok)

21.12.2016 - FOTO - Mikuláš 2016 v časti Kultúra (Fotogaléria obce  je z technických príčin dočasne nefunkčná, fotky z minulých akcií budú prístupné a? po vyriešení problému, za pochopenie ďakujeme)

16.12.2016 - Schválený rozpočet obce Udiča na rok 2017-2019 - príjmy a výdavky

16.12.2016 -  VZN č. 6/2016 obce Udiča o dani z nehnutežnosti

16.12.2016 - VZN č. 7/2016 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Udiča

16.12.2016 - VZN č. 8/2016 obce Udiča o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

16.12.2016 - Schválený Dodatok k VZN č. 1/2016 - Doplnok č. 8 ÚPN Obce Udiča

12.12.2016 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 15. 12. 2016 (štvrtok)

30.11.2016 - Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Udiča na obdobie 1. polroka 2017

23.11.2016 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči zo dňa 09. 11. 2016

21.11.2016 - OZNAM o prerušení dodávky elektriny v miestnej časti Udiča - Uhry v termíne 6. 12. 2016 od 7:30 do 19:30 hod. (strana 1   strana 2), potom 7. 12. 2016 od 7:30 do 19:30 hod. (strana 1   strana 2) a 8. 12. 2016 od 7:30 do 17:00 hod.(strana 1   strana 2)

18.11.2016 - OZNAM o prerušení dodávky elektriny v obci UDIČA v termíne 25. 11. 2016 od 8:00 do 14:00 hod. (strana 1  strana 2)

10.11.2016 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči zo dňa 26. 10. 2016

08.11.2016 - OZNAM - Vývoz separovaného odpadu v ?ltých kuka nádobách

05.11.2016 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 09. 11. 2016 (streda)

21.10.2016 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 26. 10. 2016 (streda)

18.10.2016 - Informačný leták pre občanov - nové triedenie odpadu v obci Udiča v ?ltých kuka nádobách

12.10.2016 - Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Udiča na obdobie september - december 2016

05.10.2016 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 07. 2016 do 30. 09. 2016

08.09.2016 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči zo dňa 22. 8. 2016

23.08.2016 - VZN č. 5/2016 - schválené - Zmena a doplnok č. 9 ÚPN obce Udiča

17.08.2016 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 22. 08. 2016 (pondelok)

11.08.2016 - OZNAM - Obecný úrad v Udiči bude od 29. 8. 2016 do 2. 9. 2016 zatvorený

08.08.2016 - VZN - návrh - Zmena a doplnok č. 9 ÚPN obce Udiča

08.07.2016 - Vyhlásenie vožby na pozíciu hlavného kontrolóra obce Udiča (deň konania vožby 22. 08. 2016)

08.07.2016 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči zo dňa 15. 6. 2016 

04.07.2016 - List - dátové centrum obcí a miest - DCOM

04.07.2016 - Oznámenie o strategickom dokumente - Zmena a doplnok č. 9 Územného plánu obce Udiča

23.06.2016 - Vnútorný poriadok pre poskytovanie rozvozu - donášky stravy

16.06.2016 - Schválené  VZN č. 2/2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Udiča a VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Udiča a VZN č. 4/2016  o udežovaní Čestného občianstva Obce Udiča, ceny Obce Udiča, Ceny starostu Obce Udiča a udelenie Pamätného listu

10.06.2016 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči zo dňa 12. 5. 2016

10.06.2016 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 15. 06. 2016 (streda)

10.06.2016 - Návrh doplnku č. 9 územného plánu obce (ÚPN) Udiča

31.05.2016 - VZN - o udežovaní Čestného občianstva Obce Udiča, ceny Obce Udiča, Ceny starostu Obce Udiča a udelenie Pamätného listu - NÁVRH

31.05.2016 - VZN - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Udiča - NÁVRH

30.05.2016 - VZN - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Udiča - NÁVRH

30.05.2016 - Záverečný účet Obce Udiča za rok 2015, plnenie programového rozpočtu za rok 2015 (Obec Udiča a ZŠ s MŠ Udiča)

30.05.2016 - Vyhlásenie verejnej obchodnej sú?a?e - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnutežného majetku obce (predajňa potravín čp.535 - Okrut  na parcele KNC č. 88)

30.05.2016 - Vyhlásenie verejnej obchodnej sú?a?e - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnutežného majetku obce (nebytové priestory - bývalá materská škola na parcele KNC č. 434/6)

26.05.2016 - Sú?a? vo varení kotlíkovéhu gužášu v obci Stupné 2016 (2. júl 2016)

16.05.2016 - Výzva na predkladanie ?iadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

12.05.2016 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči zo dňa 25. 4. 2016 (Zápisnice OZ budú zverejňované pravidelne v časti DOKUMENTY/Zápisnice Obecného zastupitežstva)

12.05.2016 - OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podža § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - výrub dreviny (Lipa)

12.05.2016 - Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnutežného majetku obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteža - zastavané plochy a nádvoria

12.05.2016 - Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnutežného majetku obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteža - pozemok k.ú. Udiča

10.05.2016 - Oznámenie verejnou vyhláškou - zmena určenia nových ochranných pásiem letiska ?ilina (strana č. 1      strana č. 2)

09.05.2016 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 12. 05. 2016 (štvrtok)

03.05.2016 - Oznam - Preberanie Zdravotného strediska p. MUDr. Omastom po MUDr. Liborovi Oravcovi od 2. 5. 2016

28.04.2016 - Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce

26.04.2016 - Oznam Firma KATES - káblová televízia - zmena systému vysielania z DVB - T na DVB - C

21.04.2016 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 25. 04. 2016 (pondelok)

21.04.2016 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 03. 2016

08.04.2016 - Návrh VZN obce Udiča o záväzných častiach schválenej ÚPD - Doplnok č. 8 ÚPN obce Udiča

05.04.2016 - OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podža § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. (Výrub drevín na parcele KNE č. 438 Udiča)

01.04.2016 - Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeža Základnej školy s materskou školou v Udiči

29.03.2016 - Vyhlásenie verejnej obchodnej sú?a?e - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnutežného majetku obce (zastavané plochy a nádvoria na parcele KNC č. 2210/29 a na parcele KNC č. 2210/28)

10.03.2016 - Návrh doplnku č. 8 územného plánu obce (ÚPN) Udiča - opätovné prerokovanie - aktualizácia

07.03.2016 - Výsledky volieb do NR SR 2016 v jednotlivých okrskoch (Udiča, Prosné, Upohlav)

03.03.2016 - Oznam MUDr. Oravec - čerpanie dovolenky

03.03.2016 - Oznam Káblová televízia - hlásenie porúch

24.02.2016 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 29. 02. 2016 (pondelok)

15.02.2016 - Obecný ples 2016, Zabíjačka 2016, Pochovávanie basy 2016 - FOTOGALÉRIA

14.02.2016 - FOTOGALÉRIA - akcie obce Udiča - mesiac (oktober, november, december 2015)

08.02.2016 - Oznámenie o strategickom dokumente Mesto Pova?ská Bystrica - Program rozvoja 2016 - 2022

04.02.2016 - Spoločná FOTO zo Zabíjačky dňa 30. 01. 2016 - DHZ Udiča a skupina Kollárovci

01.02.2016 - Modernizácia ?elezničnej trate - oznámenie o začiatku výstavby stavby

28.01.2016 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 10. 2015 do 31. 12. 2015

18.01.2016 - Zmena úradných hodín Obecného úradu v Udiči od 1. 1. 2016 (Utorok a Štvrtok - nestránkové dni)

15.01.2016 - Projekty európskej únie - REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI UDIČA

07.01.2016 - Oznam o zmenách na miestnych daniach

07.01.2016 - Zverejnenie zámeru prenájmu nehnutežného majetku Obce Udiča ako prípad hodný osobitného zreteža - pohrebiská obce Udiča

04.01.2016 - OZNAM - vývoz domového odpadu ka?dý tý?deň v PIATOK počas zimného obdobia


 

Archív aktualizácií rok 2015

Archív aktualizácií rok 2014

Archív aktualizácií rok 2013

Archív aktualizácií rok 2012

Archív aktualizácií rok 2011


 

 

 

 

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS