?portové dianie v na?ej obci

9. 1. 2016–jubilejný 5. ročník novoročného stolnotenisového turnaja marikovskej doliny o pohár starostu obce Udiča pre neregistrovaných hráčov

5. ročník novoročného stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce Udiča pre neregistrovaných hráčov sa konal v sále KD v Udiči 9. januára 2016. U? tradične si prišli zmera? svoje sily domáci i „cezpoľní hráči“ marikovskej doliny rôznych vekových  kategórii. Po zmenených pravidlách sa stretlo v sále KD o niečo menej hráčov, ktorí však do hry vlo?ili ako sa hovorí svoje tenisové srdce. Hráči podávali skvelé výkony a veľmi nás teší, ?e účastníci turnaja ocenili nielen pekné ceny, ale aj prácu organizátorov. A tu sú u? mená ví?azov:

 

V kategórii hráči jednotlivci do 15 rokov na:   

2. mieste sa umiestnil Martin Matušík

1. miesto si vybojoval Lukáš Trško

 

V kategórii jednotlivci - ?eny do 45 rokov je výsledné poradie nasledovné:

3.miesto obsadila Ľubica Cigániková

2.miesto patrilo Mgr. Janke Bajzovej

1.miesto si vybojovala Darina Denešová

 

V kategórii jednotlivci - mu?i do 45 rokov:

3. miesto obsadil  Ján Cigánik

2.miesto patrilo domácemu hráčovi Vladimírovi Matušíkovi

1. miesto tie? ostalo doma vďaka Tomášovi Šuškovi

 

V kategórii  jednotlivci nad 45 rokov na:

3.mieste sa umiestnil Viktor Bednárik

2.miesto si vybojoval Peter Deneš

1. miesto patrilo domácemu Ferdinandovi Tretiníkovi

 

V zmiešanej štvorhre sa z ví?azstva radovali nasledovní hráči na:

3.mieste skončila dvojica domácich hráčov  Dominik Matušov + Vladimír Matušík

2. miesto patrilo hos?om Petrovi Denešovi + Viktorovi Bednárikovi

1. miesto si vybojovali tie? domáci hráči Tomáš Šuška + Ferdninand Tretiník

 

                                            Ví?azom srdečne blaho?eláme !

 

 

      

 

3. 1. 2015 - 4. ročník novoročného stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce pre neregistrovaných hráčov

4.rončík novoročného stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce pre neregistrovaných hráčov sa konal v sále KD v Udiči 3. januára 2015. U? tradične si prišli zmera? svoje sily domáci i „cezpoľní hráči“ rôznych vekových  kategórii, preto  organizátori – komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie pri OÚ spolu s členmi stolnotenisového oddielu boli zvedaví, či práve hostia zamiešajú poradie ví?azov. A ako to všetko nakoniec dopadlo ?

V kategórii hráči jednotlivci do 15 rokov na:   

3.mieste sa umiestnil Filip Kaniak

2.miesto obsadil Šimon Kališík

1.miesto patrilo Erikovi Becíncovi

V kategórii jednotlivci do 45 rokov je výsledné poradie nasledovné:

3.miesto obsadil domáci hráč Tomáš Drblík

2.miesto patrilo Miroslavovi Mamisovi

1.miesto si vybojoval hos?ujúci Ivan Birošík

V kategórii  jednotlivci nad 45 rokov na:

3.mieste sa umiestnil domáci hráč Jaroslav Mamis

2.miesto si vybojoval Jozef Michalec

1.miesto obsadil opä?  Jozef Kalaš

V zmiešanej štvorhre sa z ví?azstva radovali nasledovní hráči na:

3.miesteskončili Ivan Ištok + Vladimír Matušík

2.miesto patrilo tie? domácim Tomášovi Šuškovi + Michalovi Matušíkovi

1.miesto a minuloročné ví?azstvo obhájili Ivan Birošík + Jozef Kalaš

 

Zvláštnu cenu fair – play získal  domáci hráč pán Jaroslav Markovič a pani Ľubica Cigániková.

                                            Ví?azom srdečne blaho?eláme !

FOTOGALÉRIA

 

4. 1. 2014 - 3. ročník novoročného stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce pre neregistrovaných hráčov  

3.rončík novoročného stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce pre neregistrovaných hráčov sa konal v sále KD 4.januára 2014. Po úvodnej prezentácii 42 hráčov bolo organizátorom – členom komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie pri OÚ v Udiči a členom stolnotenisového oddielu TJ Priehrada Udiča jasné, ?e záujem o turnaj je veľký nielen u občanov miestnej komunity, ale prišli medzi nás aj tzv.“ cezpoľní hráči“. Preto  sme boli všetci  zvedaví, či práve hostia zamiešajú poradie ví?azov. A ako to všetko nakoniec dopadlo ?

V kategórii hráči jednotlivci do 15 rokov na:

3.mieste sa umiestnil Adrián Gašpárek

2.miesto obsadil Samuel Turiak

1.miesto Lukáš Mituník

 

V kategórii jednotlivci do 45 rokov je výsledné poradie nasledovné:

3.miesto obsadil domáci hráč Nicolas Beník

2.miesto patrilo hos?ovi Romanovi Jurenovi z Klieštiny

1.miesto si vybojoval Ivan Bírošík z Prečína

 

V kategórii  jednotlivci nad 45 rokov na:                   

3.mieste sa umiestnil domáci hráč Vladislav Lecák

2.miesto  a pohár ostal opä? doma Ivanovi Ištokovi

1.miesto obsadil z Pova?skej Bystrice  Jozef Kalaš

 

V zmiešanej štvorhre sa z ví?azstva radovali nasledovní hráči:

3.miesto Dominik Matušov + Marek Minárik

2.miesto Vladimír Matušík + Roman Jurena

1.miesto Ivan Bírošík + Jozef Kalaš

 

Zvláštnu cenu starostu obce získal najstarší hráč turnaja pán Augustín Budaj z Pova?skej Bystrice a domáci hráč pán Jaroslav Markovič.

 

                                                                                         Ví?azom srdečne blaho?eláme !

 

 

5. 1. 2013 - 2. ročník novoročného stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce pre neregistrovaných hráčov 

 

Členovia komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie  pri OÚ v spolupráci so stolnotenisovým oddielom v Udiči usporiadali v  sobotu 5.1.2013 u? 2 . ročník novoročného stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce pre neregistrovaných hráčov. O tom ?e sme polo?ili základ dobrej športovej akcie svedčí čoraz väčšia účas? dospelých hráčov  a detí.  Príjemná atmosféra v sále KD, snaha poda? čo najlepší športový výkon, doping v podobe koláčov a dobrého punču a k tomu potlesk divákov a súperov, to všetko  mal mo?nos? za?i? ka?dý, kto prišiel aktívne či pasívne podpori? tento turnaj.  Z rúk starostu obce pána Slámku a predsedu stolnotenisového oddielu  pána Kostku si prevzali diplomy a vecné ceny tí najlepší.

A tu je ich celkové poradie:

 

    dvojhra mu?i  –   1.miesto  Vladimír ?ídek

                             2.miesto   Martin Barančík

                             3.miesto   Dominik Matušov

 

štvorhra mu?i – 1.miesto  Tomáš Šuška + Michal Matušík

                            2.miesto  Dominik Matušov + Marek Minárik

                            3.miesto   Jaroslav Mamis + Martin Barančík

 

kategória ?iaci - 1.miesto  Lukáš Mituník

                             2.miesto  Nicolas  Beník

                             3.miesto  Lukáš Vaňko

 

Absolútny ví?az turnaja – Vladimír ?ídek 

 

 

Viac fotiek vo fotogalérií

 

Pozvánka - Maratón Marikovskou dolinou 2012

 Srdečne Vás chceme všetkých pozva? na ďalší ročník maratónu Marikovskou dolinou (predtým FC maratón) do Udiče blízko Pova?skej Bystrice.

Celé podujatie začne u? v piatok podvečer 29.6.2012 šprintmi. Pôjde sa na dva skrátené okruhy na XC trati, kde sa mimochodom konajú aj cyklokrosové preteky, tento rok dokonca Svetový pohár B kategórie. Zázemie je situované na lúkach, nebude ?iadny problém zaparkova? karavan alebo si postavi? stan. Prvých šes? pretekárov získa finančné ceny. Štartovné je 5 EUR.

 

V sobotu budú odštartované preteky na 36 km (1010 m) a 56 km (1920 m) okrem toho detský pretek a preteky pre rodiny z de?mi na 5km. Ka?dý, kto u? na našom maratóne niekedy štartoval si určite zapamätal tra?. Po úvodných dvoch kopčekoch, ktoré dajú zabra? hlavne na slnku, keď?e vedú odkrytými lúkami sa závodníci dostanú do pasá?í, ktoré tvoria srdce maratónu, sú to dva dlhé úseky hravých singletrackov. Závodníci ašpirujúci na „bedňu

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS