Verejné obstarávanie a obchodné sú?a?e

   Verejný obstarávateľ: Obec Udiča
   Sídlo: Obecný úrad 302, 018 01 Udiča
   Štatutárny zástupca: Peter Chochlík, starosta

______________________________________________________________________________

 

   25. 01.  2017 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 10. 2016 do 31. 12. 2016

 

   05. 10.  2016 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 07. 2016 do 30. 09. 2016

 

   06. 7.  2016 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 04. 2016 do 30. 06. 2016

 

   21. 4.  2016 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 03. 2016

 

   28. 1.  2016 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 10. 2015 do 31. 12. 2015

 

   27. 10. 2015 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 07. 2015 do 30. 09. 2015

 

   13. 07. 2015 - Súhrnná správa o zákazkách z e - trhoviska  obdobie od 01. 04. 2015 do 30. 06. 2015

 

   13. 07. 2015 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 04. 2015 do 30. 06. 2015

 

   28. 04. 2015 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015

 

   16. 01. 2015 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 10. 2014 do 31. 12. 2014

 

   23. 10. 2014 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 07. 2014 do 30. 09. 2014

 

   22. 07. 2014 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 04. 2014 do 30. 06. 2014

 

   Súhrná správa o zákazkách

   podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

  Obdobie od: od 1.1.2014 do 31.3.2014

 

Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia dodávateľa
12117,12 Zostava náhradných dielov na kotol VSB - IV 6 čl.

ZUZIK-MONT GEO, s.r.o.

Pod Laščeky 315/16,
010 03 ?ilina

IČO: 44818998

 

 


 

     

- 01. 04. 2014 Obec Udiča hľadá dodávateľa  na opravu strechy unimobunky pri kotolni OÚ v Udiči.

- 01. 04. 2014 Obec Udiča hľadá dodávateľa na celoročné kopacie práce mechaniznami: rýpadlonakladač, pásový minibager. Rozhodujúca je cena /hodina a zahájenie práce do 24 hodín od po?iadavky objednávateľa.

- 01. 04. 2014 Obec Udiča hľadá dodávateľa na rekonštrukciu WC na Obecnom úrade v Udiči.

- 01. 04. 2014 Obec Udiča hľadá dodávateľa na opravu miestnych komunikácii asfaltovým postrekom-výtlky.

Cenové ponuky k jednotlivým po?adovaným zákazkám predlo?i? mailom starosta@obecudica.sk alebo osobne na Obecný úrad v Udiči do 7. 4. 2014 do 15,00 hodiny. Bli?šie info u starostu obce Jozefa Slámku, mobil 0905 357 792.

04. 01. 2014 - Obec Udiča hľadá dodávateľa na  dodávku, montá? a pripojenie na vykurovací systém  kotla na tuhé palivo VSB IV 6 článkov 146 KW.

Ponuky zasielajte do 17.1.2014 na Obecný úrad v Udiči. Bli?šie informácie na č.t. 0905357792 u p. starostu. 

13. 12. 2013 - Obec Udiča hľadá dodávateľa na hydrogeologický prieskum pre vyhľadanie zdroja podzemných vôd pre zásobovanie obyvateľov v lokalite Prosné. Cenové ponuky zasla? do 24. 1. 2014. Bli?šie info na mobil 0905 357 792.

 

_______________________________________________________________________________________________________

Oznámenie o zadávaní zákazky

Názov zákazkyExterný mana?ment - Verejné priestranstvo na cintoríne – Udiča

Zverejnenie v profile6.11.2013

 

Bli?šie informácie: v prilo?enom dokumente

_______________________________________________________________________________________________________

Oznámenie o zadávaní zákazky

Názov zákazky: Externý mana?ment - Modernizácia detského ihriska- Udiča

Zverejnenie v profile: 29.10.2013

 

Bli?šie informácie: v prilo?enom dokumente

_______________________________________________________________________________________________________

Oznámenie o zadávaní zákazky

Názov zákazky: Oprava miestnych komunikácií v obci Udiča a miestnej časti Prosné

Zverejnenie v profile: 22.10.2013

 

Bli?šie informácie: v prilo?enom dokumente

_______________________________________________________________________________________________________

Oznámenie o zadávaní zákazky

Názov zákazky: Verejné priestranstvo na cintoríne - Udiča

Zverejnenie v profile: 21.10.2013

 

Bli?šie informácie: v prilo?enom dokumente

_______________________________________________________________________________________________________

Oznámenie o zadávaní zákazky

Názov zákazky: Modernizácia detského ihriska- Udiča

Zverejnenie v profile: 16.10.2013

 

Bli?šie informácie: v prilo?enom dokumente

 

28.08.2013 - Rozšírenie vodovodu v Obci Udiča

10.07.2013 - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvr?rok 2013

01.07.2013 - Obchodná verejná sú?a? - nebytové priestory na prízemí budovy bývalej Materskej školy, Ostrovek 

15.04.2013 - Obchodná verejná sú?a? na nájom nehnuteľnosti obce

11.04.2013 - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvr?rok 2013

09.01.2013 - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvr?rok 2012

12.10.2012 - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvr?rok 2012

03.07.2012 - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvr?rok 2012

03.04.2012 - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvr?rok 2012

10.01.2012Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

13.10.2011 - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvr?rok 2011.

17.07.2011 - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 Eur

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS