ROK 2007


ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA DFS PONIKLEC V ROKU 2007:

Harvánková Romana, Tučníková Veronika, Matušíková Katarína, Boldi?árová Terézia, Miková Adrea, Tučníková Simona, Tichý Matúš, Cigániková Adriana, Cigániková Monika, Luhová Romana, Raková Adriana, Tichá Kornélia, Gardoňová Radka, Cigánik Patrik, Cigánik Radoslav, Mikolášová Simona, Vaňková Lucia, Štefániková Timea - Sandra, Cigánik Jakub, Kališíková Natália, Piačková Veronika, Turiaková Simona, Matušov Lukáš, Štefániková Vanesa - Klaudia, Cigániková Lenka, Hujčíková Veronika, Maral Patrik, Mikoláš Andrej, Matušov Dominik, Harvánek Juraj, Boldi?árová Veronika, Grunvalská Kristína, Cigániková Dominika, Bialoňová Michaela, Cesnáriková Erika, Tršková Júlia, Cesnáriková Monika, Hromadová Nikola, Chochlík Tomáš, Kaniaková Marcela, Kondrková Paulína, Tršková Andrea, Turiaková Klára, Beník Kristián, Beník Nikolas, Bialoňová Lenka, Cesnárik Jozef, Chochlíková Kristína, Chochlíková Zuzana, Kudlová Miroslava, Lamošová Mária, Sláviková Lenka, Chochlíková Petra, Turiaková Denisa.

vedúci DFS Poniklec:
korepetitor:
pomocní taneční pedag.:
krojárka súboru:
organizačná vedúca:

Miroslav Štefánik
Tarbaj Milan
Dolovacká Andrea, Tarbajová Dominika, Dolovacký Martin
Ješíková Lýdia
Dolovacká Soňa, Kováčiková Bo?ena

AKO SA TO VŠETKO ZAČALO:

Na začiatku to bola hŕstka nadšencov, ktorí ochotne v čase svojho osobného vožna na základe súhlasu starostu obce a obecného zastupitežstva začali s náborom detí do folklórneho súboru z radov ?iakov základnej materskej školy. Potom starosta obce vypísal celoobecnú sú?a? o naj ... názov pre DFS, ktorého hlavnou úlohou bude zachováva? svojrázne žudové zvyky, tradície a piesne marikovského regiónu pre budúce generácie.

 

 

KRST KRONIKY DFS PONIKLEC:

 

30. apríla 2007 sa v sále kultúrneho domu konalo slávnostné uvedenie DFS do ?ivota spojené s krstom kroniky súboru a odovzdávaním ceny starostu obce za najlepší názov pre DFS za prítomnosti vzácnych hostí, starostu obce, pána farára, 60 členov súboru a ich rodinných príslušníkov.

 

 

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS