ROK 2008

Máj, máj, máj, zelený, pri obecnom úrade sadený...
Máj označoval dievča súce na vydaj. Stavanie mája obdivovanému dievča?u často sprevádzala muzika, tanec, spev a čím bohatšie bol máj vyzdobený, tým väčšie bohatstvo bolo devy súcej na vydaj. Máj ako symbol lásky stál pred oblokom milovanej celý mesiac. Aby nebolo ľúto ostatným dievčatám, ktoré ešte neboli súce vekom na vydaj, stavali im mládenci ako spoločný dar pre všetky slobodné dievčatá máj uprostred dediny. Ten mal okolo vrchovca uviazané ručníky a šatky od všetkých dievčat. V poslednú májovú nedeľu chlapci máje chodili váľa?, no najskôr sú?a?ili v lezení po fľašu pálenky, ktorú si skryli v korune mája. Ak sa náhodou rozbila chlapci smútili len krátko, lebo opä? s muzikou navštevovali všetky devy a tie museli peniazmi svoje ručníky a šatky vyplati?.
Tento krásny zvyk sa zachováva aj v našej obci. Ka?doročne v predvečer prvého mája pred domami mnohých dievčat chlapci, otcovia i dedovia postavia máj. Ten najvyšší - spoločný stojí uprostred dediny v parku pred obecných úradom. Dievčatá zo súboru vyzdobili vrchovec pestrofarebnými stuhami a za spevu členov speváckej skupiny Udičanky ho chlapi za pomoci ?eriava postavili a upevnili. Predtým tam však pán starosta uviazal podľa zvykov našich predkov fľašu pálenky. Uvidíme dokedy tam ostane...
 


Oslavy 50. výročia našej školy a vystúpenie členov DFS Poniklec na plese ZRŠ - 02.05.2008.


Nielen prítomnos?, ale i minulos? našich predkov ukrýva svoje čaro. My - členovia súboru sme sa na chvíľu vrátili do čias našich starých rodičov počas prehliadky ľudových zvykov a tradícií, ktorú 23.05.2008 zorganizovala ZŠ Milochov v priestoroch obecného kultúrneho domu. Podujatie bolo určené ?iakom I.stupňa nášho okresu a DFS Poniklec reprezentoval obec so stolcovým tancom a piesňami Marikovskej doliny.


Turisticko - zábavný deň pri príle?itosti MDD sa konal pre všetkých členov súboru 01.06.2008 vo voľnej prírode a v priestoroch hotela Riviera Upohlav. Dospeláci zo súboru si rozdelili úlohy a výsledkom bol krásne pre?itý deň v kruhu kamarátov. Po losovaní zostáv sú?a?ných dru?stiev a vedúcich sa všetci vydali na tra? označenú fáborkami so stanoviš?ami - veselá matematika, múdre hlavičky, mladý ochranár, rozprávkové kráľovstvo, uhádni čo sa z čoho vyrába a zásady slušného správania. Úlohy boli náročné, ale všetci to spoločne zvládli a prišli do cieľa. Tam ich čakala diskotéka, opakanie špekačiek, kúpanie sa v bazéne a veľké záverečné oceňovanie.
 
 


Oslavy 687. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci DFS oslávil stolcovým tancom.
 
 


Sústredenie členov DFS Poniklec sa konalo od 12.08. - 15.08.2008 v priestoroch hotela Riviera Upohlav. Tanec v zrkadlovej sieni striedali pohybové a loptové hry vonku, kúpanie sa v bazéne, vozenie na koňoch, vychádzky do blízkeho okolia, večerné diskotéky, pastovanie spiacich kamarátov a nočná hra. Majiteľom hotela Riviera patrí veľké ďakujem za sponzorstvo počas nášho pobytu.


U? sú tu Vianoce, krásny čas, keď lásku dáva ka?dý z nás... to sú slová piesne v duchu ktorej sa konal v sále kultúrneho domu 28.12.2008 Vianočný koncert. Príjemnú predvianočnú atmosféru navodili prítomným v sále členovia DFS Poniklec, spevácka skupina Udičanka i mladí speváci pôsobiaci v kostole.

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS