ROK 2009

Rok 2009 bol pre DFS Poniklec prelomový. Súbor dostal novú vedúcu pani Katerinčinovú, ktorá ako die?a pôsobila v DFS Prvosienka v Dubnici nad Váhom, potom tancovala vo FS Vršatec a po pres?ahovaní sa do Hornej Marikovej spolu s dvoma členkami ?enskej speváckej skupiny ?rnovanka viedla detský súbor ?rnovanček. V tom čase u? začal so súborom spolupracova? pán Vladimír Martikáň a to u? nebolo ďaleko k myšlienke zalo?i? pri DFS Poniklec cimbálovú muziku a spevácku zlo?ku. Doposiaľ hudobný doprovod na harmonike a korepetície pre súbor robil pán Milan Tarbaj sám. Preto aj on bol potešený tou myšlienkou, ?e bude ma? nových kolegov. A tak sme sa pustili spoločne s de?mi do práce.


Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá ko?uška zima mu bude. I takúto pieseň spievali masky počas fašiangového sprievodu obcou. Chlapci aj dievčatá zo súboru spolu s Udičankou a našimi občanmi, ktorí sa postupne pridávali k fašiangovému sprievodu 21.02.2009 pozývali občanov na zabíjačkové špeciality pred obecný úrad a pochovávanie basy.


30.04.2009 speváčky DFS Poniklec vyzdobili pestrofarebnými stu?kami pripravený máj, ktorý potom „siláci“ za pomoci techniky postavili v parku pred obecným úradom. Tak ako to u? býva dobrým zvykom, vďaka súkromným podnikateľom v obci - sponzorom, deti dostali sladkosti a dospeláci pohárik vínka, aby sa im lepšie spievalo s Udičankou.


Veľkou skúškou ako obstojí pred divákmi súbor pod vedením tety Katky a s doplneným hudobným doprovodom bolo vystúpenie v sále kultúrneho domu 10.05.2009 na Deň matiek.
Malé deti sa predstavili choreografiou Lúčne hry, kde sa striedali hry s tancom, spevom, vyčítankami a uspávankou pre bábiky. Potom javisko kultúrneho domu patrilo tanečným párom, ktorí prítomným v sále zatancovali typickú tancovačku z oblasti Trenčína. Divákov najskôr prekvapil výškový nepomer tanečníkov, ale následne pochopili, ?e pri tak náročných zdvíhačkach i na „kuby“, aké boli súčas?ou choreografie, musela vedúca súboru urobi? takýto výber. Následne chlapčenskú verbovačku vystriedali prekrásne východoslovenské párové tance. Staršie dievčatá v pestrofarebných mašľách a bielych goráloch sa predstavili temperamentnou karičkou a piesňami z východného Slovenska. Pekným doplnením programu bolo vystúpenie speváckej skupiny pod vedením pána Martikáňa. Dievčatá zaspievali piesne Marikovskej doliny a z oblasti Trenčína. Neutíchajúci potlesk v sále bol najlepším ocením práce detí i dopelých. Ďakujeme milí diváci za Vaše uznanie.☻♥☻
 
 


Tohtoročné MDD sme oslávili návštevou krytej plavárne v Púchove spolu s rodičmi. I keď nám počasie veľmi neprialo, prezreli sme si i novú pešiu zónu v meste a samozrejme sme nemohli zabudnú? na návštevu cukrárne a obchodov. Za finančnú podporu ďakujeme pánovi P. Ješíkovi, ktorý nám veľmi fandí a je naším stálym sponzorom.
 


11.07.2009 sa konali v parku pred kultúrnym domom obecné oslavy pri príle?itosti 688. výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča a boli plne v ré?ii domácich súborov - Udičanky a DFS Poniklec.
 
 


Deti v Ponikleci neoddychovali ani počas prázdnin. 26.07.2009 vystúpili so svojím programom na Rodeofeste v Upohlave. Najskôr mali dve vystúpenia pre kúpelných hostí v Nimnici - 09. a 23. augusta 2009 spojené s fotením súboru. Odmenou za vystúpenie bolo kúpanie sa v bazéne s termálnou vodou.
 
 


Posledný víkend pred začiatkom nového školského roka mali členovia DFS – spolu 39 detí základnej a materskej školy, pod vedením vedúcej súboru pani Katerinčinovej a za pomoci Dominiky Tarbajovej, Andrejky Dolovackej a pani Kováčikovej dvojdňové letné sústredenie v chate Podjavorník v Papradne. Hoci celá sobota bola upršaná, nám to vôbec nevadilo. V prekrásnom prostredí chaty sa deti rozlúčili s rodičmi a ubytovali sa na izbách. Doobdeda ich čakala tanečná príprava zameraná na kondičné cvičenia a nové tanečné prvky. Po obede nasledovalo kúpanie sa v bazéne s morskou vodou, oddych na izbách a opätovná tanečná príprava. Po večeri niektoré deti oddychovali na izbách pozeraním televízora a liečením svalovice, tí vytrvalejší navštívili posilňovňu, hrali stolný tenis, bowling a záver večera patril pi?amovej párty s diskotékou.
Druhý deň hneď po raňajkách bola opä? tanečná príprava, balenie a upratanie izieb, obed a keď?e nám prialo počasie, vybrali sme sa na krátku turistickú vychádzku do blízkeho okolia chaty. Niektoré deti navštívili detský kútik s húpačkami a neďalekú kolibu. Potom sme sa spoločne okúpali v bazéne a čakanie na rodičov sme si spríjemnili hraním bowlingu a dojedaním posledných zásob z domova. Ani sme sa nenazdali a priblí?ila sa 18,00 hodina, ktorá ukončila naše sústredenie.
Na záver by sme chceli my - dospeláci z DFS Poniklec poďakova? rodičom za prejavenú dôveru a personálu chaty Podjavorník v Papradne ďakujeme za ústretovos? a ochotu s ktorou sme sa stretávali počas celého sústredenia v príjemnom prostredí chaty.
 


10.12.2009 deti súboru spoločne so ?iakmi základnej a materskej školy a SS Udičankou vystúpili v kultúrnom programe v rámci predvianočného posedenia osamelých občanov našej obce v sále kultúrneho domu.


Ticho, pokoj, pokora, k zemi prikrčené domčeky s malými okienkami uprostred snehových závejov. Také boli Vianoce našich starých rodičov. Koľkí z nás majú ešte podobné spomienky a koľkí z nás vedia vysvetli? dôvody a podstatu zvykov našich predkov? Člennovia DFS Poniklec počas vianočného koncertu konaného 27.12.2009 v sále kultúrneho domu sa sna?ili donies? kúsok vianočnej atmosféry do sŕdc prítomných divákov, aby si ju v sebe uchovali po celý rok. Malé deti sa predstavili pásmom Strašidlá z Marikovskej doliny, ktorej základ tvorilo volné spracovanie zvykov a obyčajov v zimnom období, ktoré vrcholili v tzv.“strid?ie dni“. Veľké deti predviedli divákom najkrajšie tance, ktoré sa naučili počas roka a pridali pásmo s názvom Drápačky, kde sa striedalo hovorené slovo, s piesňami a tancom typickým pre marikovskú dolinu. Cimbálová muzika a dievčatá speváckej zlo?ky súboru do programu prispeli prekrásnou úpravou vianočných piesní, za čo ich diváci v sále odmenili neutíchajúcim potleskom.

 

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS