ROK 2010

21.01.2010 sa malé deti nášho súboru zúčastnili akadémie pri príle?itosti 10.výročia zalo?enia Púchovského ekocentra v CVČ Včielka Púchov. Po vystúpení sme si spoločne pozreli výstavu a priestory slovenskej izby, kde sme sa na pamiatku s maskotom ekocentra - včielkou aj odfotili.
 
 


24.03.2010 sa členky speváckej zlo?ky nášho súboru zúčastnili regionálnej prehliadky speváckych skupín a sólistov spevákov v kine Mier v Pova?skej Bystrici. Dievčatá zaspievali dve piesne marikovskej doliny - Hej po močiarom a Čunček javorový. Odborná porota rozhodla, ?e SS DFS Poniklec postúpi na krajskú prehliadku, z čoho sme mali veľkú rados?. Dievčatám a vedúcemu CM Bc.Vladimírovi Martikáňovi srdečne blaho?eláme a dúfame, ?e im to bude tak dobre spieva? aj v Zemianskych Kostoľanoch.
 


Sobota 23.04.2010 bola pre náš súbor výnimočná tým, ?e sme sa zúčastnili krajského detského hudobného festivalu detských ľudových hudieb, speváckych skupín, spevákov sólistov a inštrumentalistov v dome kultúry SNP v Zemianských Kostoľanoch. Naše dievčatá intonačne čisto za doprovodu harmoniky zaspievali dve piesne marikovskej doliny a v silnej konkurencii profesionálov si vyspievali brondzové pásmo a diplom za účas?. Z ocenenia máme veľkú rados?, veď spevácka zlo?ka súboru pracuje len jeden rok a predseda poroty ocenil nielen profesionálny výkon harmonikára - Bc. Martikáňa, ale i speváčiek.
 


Staváme my máje, čo nám dajú za ne ......
30.04.2010 naše speváčky zdobili farebnými stuhami vrchovec mája, ktorý chlapi za pomoci traktora postavili pred obecným úradom v parku. Potom sa pridali k SS Udičanke a spoločne prispeli k dobrej predmájovej nálade všetkých, ktorí si prišli vychutna? slnečnú nádielku po da?divých dňoch a pozrie? si pestrofarebný máj. Ak ste to nestihli, pozrite si aspoň fotografie. Veď čo by to bol za máj, keby nám hneď neopršal.
 


A máme nové kroje pre speváčky...
Po vzájomnej dohode v súbore a schválení zriaďovateľom sme sa rozhodli, ?e speváčky dostanú nové kroje. Je to z dôvodu odlíšenia tanečnej a speváckej zlo?ky a modrotlač sme vybrali aj preto, ?e kroje pre cimbálovú muziku sú modré v duchu tradícii nosenia krojov púchovskej a marikovskej doliny.
 


Druhá májová nedeľa je v obci u? tradične venovaná obecných oslavám Dňa matiek. Na toto vystúpenie sme sa tešili, lebo vedúca súboru spoločne s de?mi pripravila nový program. Malé deti sa prítomným v sále predstavili netradične v krojoch a bielych šatkách, aby im nanafúkalo do ušiek, veď mali pásmo o zvieratká Na našom dvore. Veľké deti sa predstavili palicovými hrami a tancami marikovskej doliny, čo diváci patrične ocenili potleskom. A aby bol program kompletný, dievčatá za doprovodu hudby zaspievali pesničky, s ktorými postúpili na krajskú prehliadku.
 


Deň matiek v obci Hatné
Čas? členov cimbálovej muziky a členky speváckej zlo?ky súboru sa predstavili so svojim programom v obci Hatné, čím prezentovali prácu súboru aj mimo obec.
 


"Minifestival folklóru" v Dolnej Marikovej, tak nezvala stretnutie detí Dolnej a Hornej Marikovej, z Udiče a z Poľska - Brzeza Stadnicka pani riaditeľka 20.05.2010 v priestoroch telocvične ZŠ Dolná Mariková. prítomným divákom sa predstavili deti z Poľska aj národným tancom Krakoviačik, potom zaspievala detská spevácka skupina Studnička a záver vystúpenia patril nášmu súboru. Po vzájomnom odprezentovaní folklóru nasledovala diskotéka na ihrisku s opekaním a bohaté občerstvenie pre prítomných. Deti mali na výber kapustnicu, halušky či rôzne typické marikovské špeciality a koláče. K MDD v predstihu dostali od organizátorov milý darček - bublifuky. V mene detí DFS Pniklec Ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Markovičovej za pozvanie a príjemne strávený deň.
 


Naša premiéra na 12. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu Otvára sa letu brána, ktorý sa koná v meste Pova?ská Bystrica v dňoch 18. - 20.06.2010 dopadla výborne. Svedčí o tom potlesk divákov a pochvala od pani Galkovej - umeleckej vedúcej DFS Mlados?. V programe s názvom Kolo, kolo mlynské... sa spevácka zlo?ka súboru predstavila piesňami Marikovského regiónu a naši „tancujúci súboráci“ palicovým tancom a hrami z Marikovej.


Ka?doročne na konci školského roka sa koná v sále kultúrneho domu školská akadémia, ktorá je venovaná nielen vyhodnoteniu výchovno - vyučovacích výsledkov, ale aj bilancovaniu, oceňovaniu, ďakovaniu za prácu a lúčeniu sa so ?iakmi 9. ročníka. V bohatom kultúrnom programe vystúpil aj DFS Poniklec.


24.09.2010 členovia DFS Poniklec svojím vystúpením obohatili pestrý kultúrny program Pova?sko-bystrického jarmoku, ktorý sa u? tradične konal v priestoroch pešej zóny v Pova?skej Bystrici.


V dňoch 21.08. a 17.10.2010 deti súboru svojím tancom a spevom potešili kúpeľných hostí v hlavnom pitnom pavilóne kúpeľov v Nimnici. Po vystúpení ako býva dobrým zvykom mali deti zabezpečené bezplatné kúpanie v termálnom bazéne.
 
 
 


09.12.2010 v sáke KD sa konalo predvianočné posedenie s osamelými občanmi našej obce, ktorým úsmev na tvárach vyčarilo vystúpenie detí materskej a základnej školy, členov DFS Poniklec a Udičanky.
 


Na deň 14.12.2010 sme všetci v súbore nedočkavo čakali. Bol to dátum nášho prvého vystúpenia na pozvanie BKIS v Bratislave. Celoslovenský projekt Slovenské Vianoce v Bratislave umo?nil nášmu DFS reprezentova? obec Udiča na vianočných trhoch v hlavnom meste SR. Divákom sme sa predstavili piesňami a tancami marikovského regiónu a pásmom s názvom Drápačky na dedine. Naša snaha bola ocenená potleskom nielen návštevníkov vianočných trhov, ale aj naších rodákov, ktorí prišli podpori? vystúpenie súboru. Príjemný pocit z vystúpenia umocnila mo?nos? nakúpi? darčeky pre najbli?ších z ušetrených centíkov a éčiek v stánkoch na námestí, spoločné fotenie pri betleheme v ?ivotnej veľkosti a fotenie so slovenskými celebritami showbiznisu.
 
 
 

 

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS