ROK 2011

 

Zoznam členov DFS Poniklec pri OÚ v Udiči v kalendárnom roku 2011:

Seková Nikolka, Boldi?árová Veronika, Boldi?árová Terezka,Grúnvalská Kristínka, Cigániková Dominika, Bialoňová Miška, Cesnáriková Erika, Tršková Andrejka, Tršková Julka, Gardoňová Rebeka, Gardoňová Radka, Turiaková Monika, Matušíková Katka, Cigániková Adrianka, Romanka Luhová, Katerinčinová Annabellka, Katerinčinová Ráchel, Katerinčinová Rebeka, Cigánik Pa?o, Cigánik Radko, Cigánik Jakub, Štefániková Timea - Sandra, Štefániková Vanesa - Klaudia, Kališíková Natálka, Piačková Veronika, Turiaková Simonka, Matušov Lukáš, Matušov Dominik, Sláviková Lenka, Cigániková Lenka, Hujčíková Veronika, Maral Patrik, Mikoláš Andrej, Kršíková Sonka, Seková Ingrid, Furdzová Silvia, Harvánek Juraj, Kocanová Simonka, Gašpárková Andrejka, Katarínka Spišiaková, Natálka Šušková

 

Novoročný koncert
Vinšujem, vinšujem, na š?astie, na zdravie, na ten Nový rok, ?eby sme sa dočkali toho druhého Nového roku v š?astí, v zdraví, pri dobrom pokoji, v menších hriechoch, vo väčších radostiach, ako sme pre?ili. ?eby sa vám darilo všetko v komore i na dvore, ?eby bol tento nový rok hojný, na tele i na duši, daj Pane Je?iši.
V duchu tohto vinša sa niesol novoročný koncet v sále KD 02.01.2011 na ktorom sa divákom predstavil náš súbor pásmom poskladaným z vianočných zvykov a tradícii marikovskej doliny. Vianočné piesne vystriedalo rozprávanie starej matere de?om o chystaní štedrovečerného stola. Deti potom na javisku ozdobili vianočný stromček, ktorý podľa zvykov postavil gazda s vinšom na stred izby. Záver pásma patril opä? spevu, tancu a potlesku divákov, ktorý nás utvrdil v tom, ?e vystúpenie sa páčilo.
 
 
 
 

 

26.2.2011 vystúpili členovia DFS so svojim programom na plese TJ Priehrada Udiča 

 

 

3.3.2011 sme prijali pozvanie na  VI.ročník  sú?a?nej prehliadky tvorivosti z odpadového materiálu TIP-TOP EKOmóda, ktorú organizovalo CVČ Včielka  v športovej hale mesta Púchov. Naše vystúpenie sa prítomným divákom páčilo a hlavne spojenie folklóru s prvkami zumby malo úspech. 

 

 

  

Fašiangový sprievod obcou

 

Prechodné obdobie medzi zimou a jarou tvoria fašiangy, ktoré však nemajú pevný termín. Označuje sa nim celé obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy, ktorou sa začína veľký pôst pred Veľkou nocou. Na dedinách za čias Vašich starých rodičov bolo vtedy veselo hlavne v krčmách, kde sa mládenci a devy zabávali pri muzike. Relatívny pokoj na hospodárstve  spôsobovalo to, ?e v tomto období sa robilo veľa svadieb. Koniec fašiangov symbolizovali na dedinách posledné sobotné zabíjačky prasiec u bohatších gazdov a nedeľný fašiangový sprievod masiek. Ka?dá dedina mala tú svoju originálnu masku, ktorá okrem zábavnej funkcie mala aj ochranný význam - symbolizovala hojnos?, úrodu, zdravie, plodnos? a ochranu pred zlou mágiou. Turoň, medveď, koza, či snopový chlap, spolu s ostatnými maskami zabávali dedinčanov a z podarúnkov od gazdiniek potom varili spoločnú kapustnicu, či pra?enicu pre celú dedinu – poväčšinou richtárka. Iný kraj – iný mrav, niekde chlapci všetko odniesli dievčatám na priadky, ktoré im potom pripravili bohaté pohostenie. Tradičným jedlom tohto obdobia boli fánky, šišky, slanina, klobása, huspenina a všetky výrobky zo zabíjačky. Fašiang bol  tie?  obdobím, kedy sa končili priadky a začalo sa tka? súkno a plátno. Posledná tanečná zábava sa konala vo fašiangový utorok, pred Popolcovou stredou  tzv. „Pochovávanie basy“.  ?artovné pochovávanie hudobného nástroja – basy, pri ktorom vystupovali postavy kňaza, kostolníka a smútiacich pozostalých nadobro ukončilo obdobie veselosti, hodovania, zábavy a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a v redukovanej podobe sa zachovávajú zvyky v mnohých častiach Slovenska dodnes.

 

 

Aj my členovia DFS Poniklec a pár nadšencov z obce sme sa sna?ili v tento fašiangový čas o?ivi? tieto krásne tradície a tak v nedeľu 6.3.2011 chodil po dedine fašiangový sprievod, ktorý na pozvanie domácim zaspieval a vytancoval gazdinu aj pána domu. Chodili sme za slnka, v da?di i snehu – akoby sa čerti ?enili, za čo sme dostali nejakú maškrtu do košíčka i ?alúdka  a tie? dáky penia?tek do kapsičky. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nás pohostili a ?e podarúnky boli dané od srdca svedčí i to, ?e nikto z nás nebol chorý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fašiangová pra?enica

11.3.2011 sa stretli v sále KD členovia DFS Poniklec, aby si spoločne pochutnali na pra?enici so slaninkou a klobásou, ktorú dostali počas fašiangového sprievodu. Nezabudli sme k ich spokojnosti rozdeli? im  sladkosti aj eurá  čo si vykoledovali.

 

 

Regionálna sú?a?ná prehliadka choreografii detských folklórnych súborov sa konala 24.3.2011v priestoroch kina Mier v Pova?skej Bystrici pod záštitou Pova?ského osvetového strediska v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta a PX Centra v Pova?skej Bystrici. Prehliadky sa zúčastnil DFS Mlados? Pova?ská Bystrica s choreografiou Perie do periny ... a ?abiaci z Kostolca. DFS Makytka Lysá pod Makytou s choreografiou Ozveny našej doliny, Od Trenčína tak sa volalo pásmo DFS Laštek z Ilavy a DFS Biela voda Púchov sa predstavili porote choreografiou Fašiangové koníčky. DFS Dúbravček z Plevníka - Drienové  svoje pásmo nazval Ide vláčik, ši-ši-ši... a DFS Bystrinka z Pova?skej Bystrice zase Za humnami. Náš DFS Poniklec sa divákom a porote predstavil choreografiou Palicové hry a tance marikovskej doliny a v silnej konkurencii aj profesionálnych súborov  dôstojne reprezentoval našu obec,  preto si vá?ime slová uznania na našu adresu od dlhoročnej vedúcej DFS Mlados? pani Anny Galkovej.

 

 

 

 

Zumba párty v telocvični mesta Pova?ská Bystrica sa konala 26.3.2011 a naši členovia súboru potešili návštevníčky tohto tanečného  maratónu svojím vystúpením.

 

 

 

 

Tak ako ka?dý rok i teraz sme 29.4.2011 ovenčili máj, ktorý potom za pomoci traktora postavili chlapi v parku pred obecným úradom.

 

 

 

Oslava Dňa matiek v sále kultúrneho domu, sa konala 8.5.2011. Po slávnostnom príhovore starostu obce sa prítomným divákom predstavili deti materskej školy, základnej školy, SS Udičanka a so svojou tanečnou choreografiou - Palicové hry a tance marikovskej doliny a v Terchovej pri muzike sa najskôr predstavili starší členovia DFS Poniklec. Malé deti predviedli pásmo Na kukučky a záver vystúpenia súboru opä? patril veľkým de?om a choreografii, v ktorej vedúca súboru spojila temperamentné východoslovenské tance so zumbou, čo sa stretlo s veľkým ohlasom hlavne u mladšieho publika.

 

 

 

 

 

 

Oslava Medzinárodného dňa detí

 

Pri príle?itosti MDD sme zorganizovali dňa 11.6.2011 pre deti nášho súboru celodenný výlet do Trenčína. Tento deň si museli deti privsta?, lebo u? 6,36 hod. sme sa autobusom viezli do Púchova a odkiaľ vlakom do Trenčína, kde nás čakal celodenný program. So sprievodcom sme sa prešli Mierovým námestím k Mestskej ve?i s vyhliadkou. Potom po Farských schodoch sme sa presunuli na Trenčiansky hrad, kde nás čakala prehliadka hradu s rozprávkovým príbehom Kráska a zviera. Na Dolnom hrade sme si prezreli Dobový tábor so strelnicou, kuchyňou, vyhňou a raznicou mincí. Oboznámili sme sa s históriou hradu a studne a  oddýchli sme si na nádvorí. Obedovali sme v reštaurácii na plavárni a odtiaľ sme peši prešli na Ostrov. Tam sme vyskúšali atrakcie v  zábavnom záhradnom centre a po výcviku na súši, sme si obliekli záchranné vesty a s pádlami sme nastúpili na Dračiu loď. Zábava na vode - hodinová plavba na lodi po Váhu na vlastný pohon dala zabra? hlavne proti prúdu, ale zá?itok stál za tú námahu. V závere výletu sme boli v nákupnom centre kúpi? darčeky a hurá domov. Ďakujeme sponzorom, ktorí finančne prispeli na náš výlet.

                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni mesta a 13.ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Otvára sa letu brána v Pova?skej Bystricisa konal v sobotu 18.6.2011 aj za účasti DFS Poniklec. Po krojovanom sprievode detí od kina Mier cez mestskú zónu nasledovalo predstavenie jednotlivých súborov a ich vystúpenia.   Vo večernom folklórnom  bloku  pred mestským úradom s názvom Rok vo zvykoch a hrách sa divákom predstavil DFS Mlados? a prípravky MFŠ, náš súbor Poniklec, DFS Makytka  Lysá pod Makytou, DFS Malý Koniakow z Poľska a dievčenská a chlapčenská spevácka skupina Vajčovky a Prameň z Kysuckého Nového Mesta. Spoločná klaňačka účinkujúcich, odovzdávanie pamätných diplomov a prijatie u primátora mesta doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD. s poďakovaním bolo peknou bodkou za týmto dňom.

 

 

 

 

 

 

Záver školského roka 2010/2011 – 29.júna patril  tradičnej školskej akadémii, ktorá bola prehliadkou toho najlepšieho čo ?iaci a pedagógovia pripravili pre svojich divákov. Bohatý kultúrny program, ktorého súčas?ou bolo vystúpenie DFS Poniklec striedalo oceňovanie detí vo vedomostných, umeleckých, športových sú?a?iach a zberových aktivitách, udeľovaní pochvál za prospech a vzorné správanie, udelenie titulu „?iak a Pedagóg roka“ a slávnostná rozlúčka ?iakov 9.ročníka s našou školou.

 

 

Oslavy 690.výročie prvej písomnej zmienky o obci Udiča sa konali 9.7.2011 a niesli sa v znamení spevu  a tanca detí základnej školy, SS Udičanky a DFS Poniklec. Straší členovia súboru sa divákom predstavili choreografiou Kačička divoká a Sotyš tanec z Myjavy. Malé deti s pásmom Na kukučky a záver nášho vystúpenia patril choreografii v Terchovej pri muzike a netradičnému spojeniu východoslovenskej karičky a moderného tanca s prvkami zumby, čím sme pobavili divákov a ukázali im, ?e máme radi hudbu a tanec rôznych ?ánrov.

 

 

 

  

 

18.12.2011 Slovenské Vianoce v Bratislave 2011

Dňa 18.12.2011 sa členovia DFS Poniklec zúčastnili akcie BKIS - Slovenské Vianoce v Bratislave 2011. V úvode nášho vystúpenia sme návštevníkom vianočných trhov na námestí priblí?ili atmosféru dedinských drápačiek, po ktorých sa malé deti predstavili s choreografiou o strašidlách. Vianočné piesne vystriedal palicový tanec z Marikovej a staršie deti sa divákom predstavili aj choreografiou V Terchovej pri muzike. A preto?e Vianoce u? naozaj klopali na dvere našich príbytkov, zavinšovali sme všetkým prítomným na tieto sviatky ponajprv š?astie, zdravie dlhé letá, bo my sme prišli k nim zďaleka.

 

 

 

 

 

30.12.2011 - Vianočný koncert

Aj my - členovia DFS Poniklec sme chceli svojím vystúpením spríjemni? atmosféru dní, ktoré ostávali do nového roka všetkým, ktorí sa zúčastnili spoločného vianočného vystúpenia v sále KD.

V úvode nášho programu sme divákom priblí?ili atmosféru drápačiek, ktoré boli typické pre ?ivot na dedine počas dlhých jesenných večerov. V tomto čase sa oddávna dedinské ?eny schádzali po domoch na drápačky, kde bolo v?dy veselo. Robili sa ?arty, spievalo sa, tancovalo a rozprávali sa často rôzne aj strašidelné príbehy. Po drápačkach sa divákom predstavili malé deti s choreografiou o strašidlách z Maríkovej. A preto?e poslaním všetkých folklórnych súborov je spoznávanie vlastných koreňov cez zvyky a tradície našich predkov z rôznych kútov Slovenska a ich následné šírenie medzi ľudí, preto sme pre návštevníkov vianočného koncertu pripravili dve choreografie - Pranie prádla na Myjave a V Terchovej pri muzike. V mene členov nášho súboru dˇakujeme za potlesk, ktorým ste ocenili našu prácu a veľavá?ení priatelia - podľa zvyku kres?anského, dnes i po celý nový rok do príbytku  vašeho ?eláme vám, nech vás Pán Boh posiľňuje v zdraví, vašej dobrote, aby ste mali rados? i pokoj vo svojom ?ivote.

  

 

 

 

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS