2010

Rok 2010
Účas? na akciách:

 

30.1.2010 – Diamantová svadba man?elov Matúša a Františky Sirvoňovcov.

 

13.2.2010 – V čase fašiangového obdobia sme zorganizovali 2.  ročník obecnej zabíjačky.

Aby sa všetkým záujemcom ušlo zabíjačkových špecialít, u? deň pred samotnou zabíjačkou členky Udičanky v spolupráci s majstrom mäsiarom pripravovali rôzne zabíjačkové špeciality.

 

16.2.2010 – členovia Udičanky zorganizovali pochod masiek po obci Udiča a vo večerných hodinách sa konala fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy a tým sme dali záverečnú bodku za fašiangovým obdobím.

  

15.4.2010 – Aj v tomto roku Zdru?enie ZPOZ Človek-človeku v SR vyhlásilo prehliadku programov ZPOZ na tému „Človek v čase“. Náš ZPOZ, ktorého členkami sú aj členky SS Udičanka sa prihlásilo do regionálnej prehliadky a to so „Spomienkovou slávnos?ou na bombardovanie školy v Malej Udiči“. Prehliadka sa konala v našej obci. Odborná komisia náš ZPOZ odporučila na krajskú prehliadku.

 

17.4.2010 – Tento deň oslávili zlatú svadbu man?elia Mončekovci, ktorým ZPOZ pri Obecnom úrade v Udiči zorganizoval slávnostný obrad.

 

27.4.2010 – Kolektív ZPOZ sa zúčastnil krajskej prehliadky ZPOZ, ktorá sa konala v Nemšovej. Odborná komisia ho posunula na celoslovenskú prehliadku.

 

 

30.4.2010 -  Aj tento rok sa v našej obci stavali máje. Tento deň sa staval máj v miestnej časti Upohlav a Prosné Tradične ani pri tohoročnom stavaní mája nemohla v týchto miestnych častiach nemohla chýba? ani Udičanka.

 

1.5.2010 – sme v spolupráci s obecným úradom, dievčatami z DFS Poniklec postavili máj aj v Udiči. 

 

9.5.2010 – Druhá májová nedeža patrí všetkým matkám, kedy oslavujeme Deň matiek. Nebolo tomu inak ani tento rok a OcÚ v Udiči v spolupráci s DFS Poniklec a speváckou skupinou Udičanka zorganizoval obecnú oslavu. Naša SS sa predstavila folklórnym pásmom „Pýtanie nevesty a odobierka nevesty a ?eních pred sobášom“.

  

15.5.2010 -  Uzavretie man?elstva snúbencov Jozef Cigánik a Martina Kosáková

 

27.5.2010 – Kolektív ZPOZ sa zúčastnil celoslovenskej prehliadky ZPOZ, ktorá sa konala v Sliači. Náš kolektív vzorne reprezentoval našu obec o čom svedčili aj slová uznania odbornej poroty ako aj ostatných zúčastnených. 

  

15.8.2010 -  Na pozvanie pána starostu z Obce Nimnica sme sa zúčastnili osláv Dňa obce Nimnica, kde sme sa predstavili folklórnym pásmom „Pýtanie nevesty a odobierka nevesty a ?enícha pred sobášom“.

 

21.10. 2010 – Spoločné vítanie detí do ?ivota

 

8.12.2010 – tradične v predvianočnom období obecný úrad zorganizoval posedenie s osamelými dôchodcami. ?iaci zo ZŠ s MŠ, deti DFS Poniklec a naša spevácka skupina pripravili pre našich dôchodcov pekný kultúrny program.

 

12.12.2010 – U? tretí krát sme sa zúčastnili vianočného vystúpenia v Bratislave, kde sme sa tento rok predstavili pásmom „Vianočný pozdrav“.

 

15.12.2010 – Aj tento rok sme navštívili našich spoluobčanov v Centre sociálnych slu?ieb Zakvášov v Pova?skej Bystrici.

 

30.12.2010 – Navštívili sme aj dôchodcov v DSS Dôstojnos? Pagaňov v Hornej Marikovej, ako aj Dom pre seniorov „Vitalita, zdravie“ Modžatín  Horná Mariková.

 

 

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS