Archív aktualizácií za rok 2012

19.12.2012 - VZN - Doplnok č.6 ÚPN obce Udiča

17.12.2012 - VZN č. 9/2012 - Trhový poriadok

17.12.2012 - VZN č. 7/2012 - Dane

17.12.2012 - VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

17.12.2012 - VZN č. 5/2012 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Udiča

12.12.2012 - Pozvánka na rokovanie obecného zastupitežstva dňa 14.12.2012

11.11.2012 - Fotogaléria - Hodové slávnosti 23.9.2012

11.11.2012 - DFS Poniklec - Hodové slávnosti 23.9.2012

11.11.2012 - DFS Poniklec - Prázdniny so súborom 31.8. – 2.9.2012 

26.10.2012 - Návrh doplnku č.6 územného plánu obce (ÚPN - O) Udiča

25.10.2012 - Fotogaléria - Vítanie detí do ?ivota 11.10.2012

12.10.2012 - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvr?rok 2012 

08.10.2012 - Obchodná verejná sú?a? - Prenájom nehnutežného majetku obce

24.09.2012 - Oznámenie o rokovaní obecného zastupitežstva dňa 27.09.2012

20.09.2012 - Obstarávanie - Dodávatež na oplotenie detského ihriska pri ZŠ  v Udiči

20.08.2012 - Video - Oslavy 691. výročia obce Udiča

20.08.2012 - Udičanka  

                 Rok 2010

                 Rok 2011

29.07.2012 - Fotogaléria - 30.6.2012 Udiča - Prosné 4. ročník MTB Maratónu Marikovskou dolinou

29.07.2012 - Kultúra - 14. - 15. 7. 2012 Obecné oslavy pri príle?itosti 691. výročia prvej písomnej zmienky oobci Udiča

29.07.2012 - DFS Poniklec

                  13.5.2012  Vďaka mama ...

                  22.6.2012 "Dni mesta" a 14. Medzinárodný folklórny festival "Otvára sa letu brána"

                  28.6.2012 Školská akadémia

                  30.6.2012 Maratón Marikovskou dolinou

                  14.- 15.7.2012 Obecné oslavy

                  15.7.2012 20.Marikovské folklórne slávnosti

                  21.7.2012 Deň obce - Mestečko 2012

26.07.2012 - Verejná sú?a? - Prenájom nehnutežného majetku obce

16.07.2012 - Vožná pracovná pozícia – učitežka materskej školy

10.07.2012 - VZN č. 3/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených Obcou Udiča

10.07.2012 - VZN č. 4/2012 o úhrade za sociálne slu?by - opatrovatežská slu?ba a odžahčovacia slu?ba

03.07.2012 - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvr?rok 2012

28.06.2012 - Oznámenie o rokovaní obecného zastupitežstva dňa 02.07.2012

15.06.2012 - Video - Deň matiek

12.06.2012 - VZN - Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených Obcou Udiča

11.06.2012 - Športové akcie - Pozvánka na Maratón Marikovskou dolinou

11.06.2012 - Kultúra - Oslavy MDD 2012 - 31.05.2012

04. 06. 2012 - Pozvánka na II. ročník sú?a?e vo varení gulášu –  14 .7.2012

31. 05. 2012 - VZN o prevádzke ZŠsMŠ pri zní?enom počte detí

31. 05. 2012 - Dodatok č. 2 k VZN č.3-2011

23.05.2012

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o internet, tento je k dispozícii bezplatne počas úradných hodín v priestoroch Obecného úradu v Udiči – chodba na 1 poschodí.

17.05.2012 - Oznámenie o rokovaní obecného zastupitežstva dňa 21.05.2012

14.05.2012 - DFS Poniklec - ROK 2012

14.05.2012 - Fotoalbum - Stavanie mája v parku pri OÚ - 30.4.2012 

14.05.2012 - Fotoalbum - Vežkonočný jarmok v ZOO Brno

03.04.2012 - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvr?rok 2012

03.04.2012 - Video - Valentínsky karneval

26.03.2012 - Výzva na predlo?enie ponuky-pasport

26.03.2012 - Výzva na predlo?enie ponuky-vpusty Kolónia 

24.03.2012 - 6. a 7. Kolo SP v cyklokrose – Udiča-Prosné 29 - 30.10.2011

19.03.2012 - Video - Pochovávanie basy 21.02.2012

12.03.2012 - Výsledky hlasovania vo vožbách do Národnej rady SR 10.03.2012

07.03.2012 - Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 27.2.2012

05.03.2012 - VZN - VZN o určení výšky dotácie na die?a MŠ a ZŠ na rok 2012 

05.03.2012 - Rozpočet obce na rok 2012 - Príjmy

05.03.2012 - Rozpočet obce na rok 2012 - Výdavky

01.03.2012 - Prvý obecný Valentínsky karneval - 17.2.2012

01.03.2012 - 11.ples TJ Priehrada Udiča - 11.2.2012

22.02.2012 - Fotogaléria - Uvítanie detí do ?ivota 02.02.2012

22.02.2012 - Program obecného zastupitežstva 27.02.2012

10.02.2012 - Záverečný účet obce za rok 2011

15.01.2012 - Športové akcie - 1. ročník novoročného stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce pre neregistrovaných hráčov. 07.01.2012

10.01.2012 - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

06.01.2012 - Fotogaléria - Hodové slávnosti 25.9.2011

06.01.2012 - Fotogaléria - Mikulášska nádielka s diskotékou a zumba maratónom 9.12.2011

06.01.2012 - Fotogaléria - Slovenské Vianoce v Bratislave 2011 18.12.2011

06.01.2012 - Fotogaléria - Vianočný koncert 30.12.2011

06.01.2012 - DFS Poniklec - Slovenské Vianoce v Bratislave 2011 18.12.2011

06.01.2012 - DFS Poniklec - Vianočný koncert 30.12.2011

06.01.2012 - Video - Vianočný koncert 30.12.2011

06.01.2012 - Video - Pochovávanie basy

06.01.2012 - Video - Fašiangový sprievod masiek

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS